Team Ontwikkeling

Van Groep naar Team

Vind je het lastig om je team op de rit te krijgen? Of misschien presteert je team gewoon niet goed. Als er 1 iemand in een team komt of er uit gaat, ontstaat er een ander team. Teamdynamiek is een onderbelicht aspect als het om teamontwikkeling gaat. Een team word je niet zomaar. Het woord ’team’ wordt dan ook vaak ten onrechte gebruikt. In het beste geval is het een verzameling, een ‘groep’ mensen die tot op zekere hoogte weet wat ieders individuele taak is. Om een team te worden is afstemming, overstijgend vermogen, helderheid, energie, betrokkenheid en commitment nodig. Dit komt niet uit de lucht vallen, daar zal je iets voor moeten doen. Ik ondersteun je graag bij het ontwikkelen van een winning team. 

Winning teams: hard en zacht in balans

Teamdynamiek en - interactie moet stromen

Om werkelijk als team te werken, zullen de benodigde competenties (in potentie) in het team aanwezig moeten zijn. Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Los van de specifieke taken op het eigen expertisegebied kan van teamleden verwacht worden dat ze een aandeel leveren in het vorm geven van de gedeelde waardenset voor de toekomst.

Een eerste stap is hierover het gesprek met elkaar aangaan. Om vanuit een positieve intentie te onderzoeken waar ieder individu nog zelfonderzoek kan doen en wat er nodig is om een topteam te worden. Door met elkaar kwetsbaarheid en openheid te verbinden aan targeting en strategie kan de interactie en dynamiek weer gaan stromen. 

In ‘Winning Teams’ versterken elementen van engagement, co-creatie, agility, communicatie en resultaatgerichtheid elkaar. Organisaties als het Openbaar Ministerie, ING, Albert Heijn, Gall& Gall, PwC, United Airlines en de Duitse Postbank hebben er ervaring mee en gingen je voor. In mijn begeleiding breng ik vanuit mijn rugby-ervaring en mijn spirituele reis door het leven de balans in tussen harde en zachte elementen. Door in de onderstroom kwetsbaar en open te zijn, nemen prestaties in de bovenstroom moeiteloos toe. 

Ubuntu-
ik ben omdat wij zijn

‘Mensen die we nodig hebben zijn authentiek, dienend en verbindend. Creëren een omgeving met een ziel, stellen de mens centraal, organiseren open dialogen en gebruiken verhalen, tradities, rituelen en symbolen. En bovenal, luisteren naar de mensen in hun team. Zonder direct met een oordeel klaar te staan. ‘

Ontsluit het potentieel

De brug bouwen terwijl je er over heen loopt

Een eerste stap in het proces is dat teamleden, met inbegrip van de leiding, elkaar recht in de ogen kijken. In een sfeer van openheid en respect. Door met elkaar te zoeken naar nieuwe manieren van dialoog. Door kritisch naar jezelf te kijken worden bruggen gebouwd die hoognodig aan restauratie toe waren. Stap voor stap de balans zoeken. Tussen verleden en toekomst.

Je kunt pas ergens vandaan gaan als je er bent geweest . Het is een hele stap om de werkelijke situatie onder ogen zien. Verandering begint met niets verbergen. Met het kunnen onderscheiden van leuke en minder leuke kanten van het werk. Het is niet makkelijk om oude patronen te doorbreken. Om radicaal eerlijk te zijn, door de pijn heen. Om weer te werken én te leven vanuit bezieling. Om expliciete keuzes te kunnen maken vanuit je eigen drijfveren. Verantwoordelijkheid te nemen voor je talenten en de stap te maken naar verdere ontwikkeling.

In een veilige, stimulerende omgeving worden duidelijke afspraken met elkaar gemaakt voor de toekomst. Veel ingesleten en onbewuste patronen verhinderen de daadwerkelijke benutting van inspiratie, kennis en kunde binnen organisaties. De vraag naar een meer menselijke maat van organiseren en werken neemt dan ook toe. Het inzetten van teamontwikkeling helpt patronen te doorbreken. Op deze manier bouwen we de brug naar de toekomst terwijl we er overheen lopen.

" Als de aansluiting goed is en de verbinding van goede kwaliteit kun je als team in een bepaald ritme, een cadans of flow komen"
Menno Molendijk
Oud-Rugbyer

Ontwikkelen met DISC

Met de DISC grid maak je zichtbaar waar de sterke talenten te vinden zijn in het team en waar nog gaten gedicht moeten worden. Het geeft een duidelijk beeld van de slagkracht van een team en handvatten voor optimale communicatie en een passende individuele benadering. 

Elk teamlid is uniek, neigt bewust of onbewust naar een bepaalde rol en heeft een andere aanpak nodig. Hoe reageert een teamlid bij tegenslag en hoe kun je het beste feedback geven?

Op basis van dit inzicht kan er gestructureerd gewerkt worden aan de eigen ontwikkeling en aan de punten die het team nodig heeft. Elkaar ondersteunen en inspireren wordt hierdoor gemakkelijk. 

 

 

zij ontwikkelden al hun team(s)