Zonder beweging kan je niet sturen

 Menno Molendijk is coach en werkte de afgelopen 30 jaar met tal van mensen in organisaties en overheden op het gebied van persoonlijke-, leiderschaps- en teamontwikkeling. 

Menno is een betrokken expert op het gebied van leiderschap, leren en (cultuur-) verandering. Hij koppelt verandering van context, processen en ambities aan veranderingen in gedrag. Vaak ligt hierbij de focus op het doorbreken van patronen en het wegnemen van blokkades.

Hij verdiept zich vanaf z’n puberteit in aspecten van mannelijke en vrouwelijke energie, kwaliteiten en talenten en combineert dit met elementen uit de boven- en onderstroom. Vanuit een bestuurskundige en sociologische achtergrond heeft hij een sterke focus op groepsdynamiek en besluitvormingsprocessen. Hij heeft een gezonde aversie tegen plannenmakerij die zelden wordt uitgevoerd.

Hij wordt gedreven door het feit dat 70% van de veranderingen in de implementatie misgaan, traditionele trainingen een laag rendement hebben en dat hier vaak menselijke overtuigingen en belemmeringen aan ten grondslag liggen.

Hij ontwikkelde concepten op het gebied van sociale innovatie, schreef twee boeken over leiderschap en verbindt dit met gedrag in de dagelijkse praktijk.

Menno is zeer ervaren als coach en facilitator van groepen en gedreven jou je potentieel te laten ervaren. 

Verwacht een combinatie van humor (‘fun makes it run’) en  werkelijke diepgang en versnelling in de ontwikkeling van jezelf, je team of organisatie.  

Menno is grondlegger van innovatieve gedragsconcepten als ‘Winning Teams at Work’ en auteur van 2 genomineerde managementboeken; ‘Leiderschap op een A4’tje; op zoek naar een diepere laag‘ en ‘NoBox; leef je waarden in leiderschap‘.