Organisatie Coaching

Voor het veranderen van Leiderschap en Cultuur

Leiderschaps- en cultuurontwikkeling

Leef je waarden in leiderschap

Vind je het lastig om te starten met leiderschaps- of cultuurontwikkeling? Vaak denken we dat cultuur ons overkomt maar niets is minder waar. Cultuur dat ben jij. Ik ondersteun regie en uitvoering van programma’s om leiders te ontwikkelen die anderen verbinden om een gewenste cultuur te realiseren. Door vanuit een intrinsieke motivatie en drive inspiratie aan te boren en belemmeringen en overtuigingen weg te halen. Door de nadruk te leggen op wat er wel goed gaat en wat beter kan. Waarmee leiders ontwikkeld worden die op een authentieke wijze in staat zijn om anderen mee te nemen in een transformatie die bijdraagt aan de doelstellingen en cultuur van de organisatie in een balans van groei en geluk.

Waardoor gaat leiderschaps-ontwikkeling en cultuur-verandering in 70% van de trajecten mis?

Mindset

De organisatie wordt onbewust gezien als een machine. Als we maar veel top-down herhalen komt het vanzelf goed.

Gedrag

Gedrag verandert cultuur. Niet andersom. Op vage termen sturen ('samenwerken, olievlekwerking') helpt niet.

Patronen

Organisaties herhalen vaak fouten en blijven in rondjes draaien. Ze zijn hardnekkig in hun onvermogen om te leren.

Onderstroom

Terwijl 85% van de problemen gaat over mensen, gaat slechts 15% van het budget naar de onderstroom

Soft skills

Het (IT-)systeem is veelal leidend. De hang naar controle, beheersing, angst voor onzekerheid zorgt er voor dat de menselijke maat zoek is.

Mentale Innovatie

uit je eigen box

De eerste stap gaat over acceptatie van wat er is en de schoonheid die zelden opgemerkt wordt. Leiders hebben een voorkeur voor de meetbare zaken en vergeten vaak wat er echt leeft en wordt gevoeld op de werkvloer. Oosterse denkwijzen kunnen soms een antwoord geven en oplossingen bieden op vraagstukken waar de westerse zienswijzen minder raad mee weten.

Bouwstenen voor het veranderen van Cultuur

Met het A4 model kan de uitvoering van leiderschap- en cultuurtrajecten moeitelozer en effectiever verlopen. 

Hoofd, Hart, Handen

Wat is leiderschap? Hoe voelt leiderschap? Hoe werkt leiderschap? Een integrale benadering om recht te doen aan alles wat er is.

Boven- & Onderstroom

Procedures, processen en systemen werken als ze in lijn zijn met menselijke overtuigingen, belemmeringen, emoties en gedrag.

Aansluiten
Aansluiten is contact en verbinding maken met elkaar. Echt verstaan, oprecht luisteren om een stevig fundament te hebben voor het nemen van verdere stappen
Afspreken
Het overeenstemmen van verwachtingen met een zodanige helderheid en eenduidigheid dat er later geen misverstanden over kunnen bestaan.
Aanspreken
Spreek elkaar aan met brutal compassion; zeggen wat je wilt zeggen, heel direct, zonder gehecht te zijn aan het resultaat en met de intentie van tederheid en liefde.
Afrekenen
Reken af op resultaat en bijdrage; hoeveelheden en kpi's in de bovenstroom, kennis en hulp in de onderstroom
Previous slide
Next slide

Ontstoppen & Ontlagen

Door vanuit een intrinsieke motivatie en drive de benodigde inspiratie aan te boren en belemmeringen en overtuigingen weg te halen.

Groei en Geluk

Mensen mee nemen in een transformatie die bijdraagt aan strategische doelstellingen en het werkgeluk van medewerkers.

Vorm geven aan transformatie

De Onderstroom

Ongeveer 70 procent van alle veranderprocessen in bedrijven en organisaties mislukt. Waarom?
Beslissers negeren de onderstroom. De onderstroom is van grote invloed op het succes van de bovenstroom terwijl de bovenstroom het wel en wee in de onderstroom bepaalt. Net als een onderstroom in een zee of in een rivier is een onderstroom in bedrijven en organisaties een enorm bepalende kracht. De stroom kan je onverwacht en onzichtbaar onderuit trekken. Maar ook opstuwen tot ongekende hoogte. 

INside out

Inside Out Leiderschap

Voer een gesprek met jezelf. Wees eerlijk en radicaal. Ons handelen, of niet-handelen, wordt bepaald door onze waarden-hiërarchie. Verruil schaarste door overvloed, angst door liefde. Geef aandacht aan wat jij het meest belangrijk vindt. 

In het gesprek met je team gaat het over bouwen van teams. Je bent pas een leider als je volgers hebt. Je bent een voorbeeld als je de boodschap die je overbrengt ook leeft. Het is jouw gedrag dat bepalend is in hoeverre je team je volgt. Hierin is de balans tussen resultaat en relatie cruciaal.

Om je organisatie mee te krijgen in een transformatie gaat het over de box waarin medewerkers vaak gedwongen worden, ze komen knel te zitten. Hier gaat het over het verminderen van controle, het vergroten van ruimte en het opbouwen van vertrouwen. Over het aansluiten van waarden. 

Wat draagt jouw organisatie bij aan de gemeenschap? Welke rol speelt betekenisgeving als Organizational Citizenship? Hoe is de be balans met vrouwelijk leiderschap, het omarmen van overgave en ontvankelijkheid? Alles mag er zijn, het evenwicht tussen asfalt en de moestuin is bepalend voor de bijdrage die een organisatie levert aan het grotere geheel.

‘Om de wereld te veranderen, moet je bij jezelf beginnen. Bij dat begin is de intentie waarmee je het doet belangrijk.’ – Jiddu Krishnamurti

Mijn boeken. Een review zegt zoveel meer. Klik op de kaft om een boek te downloaden!

'Wat dit boek onderscheid ten opzichte van andere managementboeken is de passie van de auteur met betrekking tot het onderwerp en daarnaast en vooral de verwerking vanuit de werkpraktijk en de leerervaringen uit zijn leven, in relatie tot de beschreven A4-cyclus. Dit vergroot de herkenbaarheid en kan zorgen voor meer inzicht bij de manager van ‘nu’. Conclusie: Het boek is een verademing om te lezen en de auteur heeft ‘Wordt vervolgd’ al weggeschreven op één van de laatste pagina’s, ik kan niet wachten… Wat mij betreft dient dit boek onderdeel te zijn van de ‘persoonlijke uitrusting’ van iedere manager maar zeker ook van de HRM-professionals. Is het niet voor het verkrijgen van praktische tips en tools dan wel voor de momenten van reflectie van de ‘ervaren manager’, want nieuw gedrag en een persoonlijke visie begint met het verkrijgen van inzicht en daar kan dit boek zeker een bijdrage aan leveren.'
Miranda Nijenhuis
Boeken Blogo
'Het boek past in het denken over transitie van de samenleving. Het levert kritiek op de moet-drang van de bovenstroom, die meet- en maakbaar management centraal stelt. Met als resultaat: veel onbenutte kwaliteiten van mensen en een toenemende onvrede over de ineffectiviteit van beleid zonder visie. Vanuit een hoger bewustzijn toont de onderstroom juist dat veel mogelijk is door uit gaan van schoonheid, verbinding, creativiteit, openheid, rust en ruimte. Waarden die veel meer passen bij feminien leiderschap. In tegenstelling tot rabiate critici van de bovenstroom is Molendijk van mening dat onderstroom en bovenstroom elkaar juist nodig hebben, zoals de golven van de zee onder- en bovenstroom met elkaar verbinden. De bovenstroom geeft de onderstroom handvatten voor verbetering, juist vanwege de feitelijke aantoonbaarheid van disfunctioneren.'
Paul Misdorp
Directeur van VinNDT en kennispartner bij Kennisnetwerk Archimedes.

Beweging creëren

zonder beweging is sturing niet mogelijk

Leef je waarden in leiderschap

‘Het is een complexe wereld
waarin wij leven.
Handhaven lijkt een opgave,
afsluiten van anderen soms een veilige optie.

Meer en meer komt het erop aan
hoe je omgaat
met alles vanbuiten,
met alle stenen
die jouw veilige box in vliegen.

Het is mijn missie om gelukkig te zijn,
te genieten van de schepping,
mijzelf en anderen te helpen om te gaan
met die stormachtige ontwikkelingen
in die steeds complexer wordende wereld.

Ik wil een voorbeeld kunnen geven,
ik wil dat jij een voorbeeld bent,
dat jij jouw waarden kan leven
in leiderschap.’- NoBox- Leef je waarden in leiderschap.

Een selectie van klanten