Feminine & Masculine Energy

De Zwitserse psycholoog en psychiater Carl Gustav Jung, (1875-1961) heeft onderzoek verricht met zijn concept van anima en animus. Zijn stelling is dat elke vrouw een mannelijke kant heeft, de animus, en elke man een vrouwelijke kant, de anima. Zijn stelling is dat de meesten van ons deze aspecten vergaand hebben onderdrukt en zouden daarmee in het reine moeten komen. De woorden mannelijk en vrouwelijk zijn in onze cultuur emotioneel sterk beladen, maar als wij de diepere betekenis ervan onderzoeken, zullen wij zien dat we onszelf beter kunnen begrijpen.

Succes in onze maatschappij en in het bedrijfsleven is de afgelopen decennia gebouwd op masculine kwaliteiten als moed, zelfverzekerdheid, doelgerichtheid, macht, prestatiegerichtheid, mentale kracht, zichtbaarheid en assertiviteit. Deze zeer waardevolle kwaliteiten hebben ons ver gebracht, daarnaast is het ook zo dat geïnspireerde leiders juist ook veel ‘vrouwelijke’ kwaliteiten of feminine energie hebben, zoals zelfbewustzijn, organisatiesensitiviteit, sterk ontwikkelde intuïtie, relatiegerichtheid, scherp waarnemingsvermogen, emotionele en sociale intelligentie, bescheidenheid en zelfmanagement.

Zouden wij het begrip mannelijke en  vrouwelijke energie op een traditionele wijze beredeneren, dan kunnen wij concluderen dat wij ons zelf een grote beperking opleggen. Vrouwen gebruiken vaak alleen hun vrouwelijke- en mannen alleen maar hun mannelijke energie. Van binnen is ieder individu echter een compleet mannelijk en vrouwelijk wezen. Voor onze groei als leider, hebben wij beide vormen van energie nodig. De mate waarin je als leider impact hebt is afhankelijk van het inzicht en het bewust kunnen werken met deze verschillende vormen van energie die in een ieder aanwezig zijn. Wanneer de twee energieën met elkaar in balans gebracht worden ontstaat een stap richting een volwassen en zelfbewuste leider.

Iedereen heeft mannelijke en vrouwelijke energie. Een goede leider kent deze twee kanten van zichzelf en is in staat hiermee bewust om te gaan. In dit onderdeel kijken we dan ook naar een diepere vorm van diversiteit dan de vorm die we kennen naar de categorisering van geslacht, leeftijd en waarden. We besteden aandacht aan feminine en masculine energy als dieper niveau van de uitingen die we in de vorm van leiderschap ten toon spreiden. Om inzicht te geven in de wisselwerking tussen deelnemers en de wereld om hen heen gaan we aan de slag met het verkrijgen van inzicht in de balans in feminine en masculine energy.

Nog niet helemaal overtuigd? Je vraag of gevoel nog niet helemaal helder?

Als je wilt, bespreken we vrijblijvend samen je vraag en kijken we hoe ik eventueel kan bijdragen. Mail me en ik neem contact met je op. Wees moedig en neem verantwoordelijkheid voor jezelf, Iedere reis begint immers met een enkele stap.