MennoMolendijk expertise

MennoMolendijk is gespecialiseerd in het initiëren, ontwikkelen en begeleiden van complexe verandertrajecten op het gebied van Leiderschap en Verandering. Voorbeelden van onze dienstverlening zijn leiderschapsontwikkeling, management development, team ontwikkeling programma’s en advies over en implementatie van change management (cultuur- en gedragsveranderingen). We creëren engagement en agilitiy en borgen gedrag in cultural en behavioral governance, procedures en procesinbedding.

Langs de weg van inhoud en draagvlak boeken we harde resultaten. Indien nodig zetten we ‘zachte’ instrumenten in om dat resultaat te bereiken. Hiervoor hebben wij verschillende specifieke producten ontwikkeld die in de praktijk waardevol zijn. We onderscheiden leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Beiden dragen direct bij aan de uitvoering van uw strategie.

Op een integrale manier helpen we organisaties transformeren van een waardensysteem dat niet meer voldoet naar een dat meer in lijn is met wat de huidige tijd en situatie verlangt. Door zowel boven- en onderstroom als bedrijfsmatige aspecten aan te pakken en de nadruk te leggen op daadwerkelijke gedragsverandering die bijdraagt aan cultuur, relaties, samenwerking, communicatie en resultaat.

We learn

Expertise op het gebied van leerrendement en ontwikkelen.

Leren, Trainen en Coachen

We leren en ontwikkelen om gewenst gedrag te veranderen of te versnellen.

We lead

Programma's op het gebied van Leiderschap en Management Development

Leiderschap en Management

We faciliteren leiderschap- en managementontwikkeling om organisaties naar een nieuw ambitieniveau te brengen.

We change

Samen met u verzorgen wij de regie en implementatie van veranderingen

Veranderen doe je samen

Wij ontwikkelen, begeleiden en versnellen succesvolle cultuur- en organisatieveranderingen die ook buiten organisaties merk- en toetsbaar zijn.

Meer producten van het team van MennoMolendijk|

Wij ontwikkelen leiders die in staat zijn plannen uit te voeren, bij te stellen en anderen hieraan te verbinden. Door vanuit een intrinsieke motivatie en drive energie aan te boren en belemmeringen en overtuigingen weg te halen. Door de nadruk te leggen op wat wel goed gaat en wat wellicht beter kan. Leiders die op een authentieke wijze in staat zijn om anderen mee te nemen in een transformatie die bijdraagt aan groei en geluk. We werken voor mensen, teams en organisaties. Uw behoefte is voor ons het startpunt. Naast maatwerk hebben we oplossingen die direct inzetbaar zijn. Krachtige interventies die direct bijdragen aan het commercieler, resultaatgerichter en relationeler maken van uw mensen.

Waarom MennoMolendijk

   • Topkwaliteit en innovatief
   • Praktijkervaring professionals in leidinggevende functie
   • Excellente en snelle dienstverlening
   • Verbinden van business met gedrag
   • Plezierig om mee te werken.
Ja ik wil meer informatie ontvangen