Team

Het werken in en met teams is niet meer weg te denken uit organisaties. Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van teams kan verbeteren. Naast vaste teams is als gevolg van het projectmatig werken steeds vaker sprake van projectteams; tijdelijke teams met wisselende samenstelling. Ook voor die teams is het van belang om aandacht te besteden aan individuele kwaliteiten, proces en communicatie in het belang van optimale effectiviteit.

Naast het projectmatig werken aan prestaties in de bovenstroom, zijn de minder zichtbare aspecten in de onderstroom minstens zo belangrijk. Issues als stress, het ontwijken van verantwoordelijkheid en onderling wantrouwen komt helaas vaak voor.

In WTAW creëren we een voorhoede die laat zien hoe het anders kan. De focus van WTAW is niet op de individuele werknemer gericht maar op de resultaten van het team, afdeling en de organisatie als totaal. Winning teams at Work zorgt voor een balans tussen de drijfveren van mens en organisatie. Langs de lijn van inhoudelijke projecten werken diverse winnende teams aan leiderschap, een nieuwe wijze van samenwerken en aan concrete verbeteringen op het gebied van organisatie, klant en financiën. De deelnemers worden diagonaal opgedeeld in teams van 8 personen die door een teamcoach van MennoMolendijk worden begeleid voor een periode van 6 maanden in diverse bijeenkomsten. In iedere bijeenkomst staat naast de projecten een veranderthema centraal. We leren over een project start-up (PSU), het delen van informatie, elkaar uitdagen, vertrouwen als versneller, besluitneming in plaats van besluitvorming en het verwaarden van (ook) zachte resultaten in euro’s. Het concreet realiseren van praktische doelstellingen staat voorop. Een afsluitende presentatie van de teams (deliverables) en overdracht naar de going concern maakt onderdeel uit van het proces. Bekijk hier het volledige product. 
In onze Team Ontwikkelings Programma’s (TOP) nemen we je team mee op een reis door de wereld van jouw patronen, bewustzijn en het nemen van leiding en verantwoordelijkheid. Vanuit een heldere visie en inspiratie werken we langs de lijn van de praktijk aan verandering in gedrag en cultuur. In de individuele begeleiding ontdek je je missie en waarden. We delen onze gevoelens en blokkades in een prettige en veilige omgeving. Onze kwetsbaarheid zorgt voor echt contact en verbinding en we oefenen dat (soms stiekem) in de praktijk. Het programma heeft als rode draad een aantal projecten waaraan het te leren gedrag kan worden gekoppeld. Bekijk hier het volledige product.
Synergie creëren binnen het team staat voorop. Aspecten van kwaliteit van de samenwerking en kwaliteit van het overleg zijn aangrijpingspunten om de actuele stand van zaken in uw team te verkennen, weerstanden en blokkades zichtbaar te maken en resultaatgericht met elkaar te werken aan teamdoelstellingen en -ontwikkeling. Uw teamcoach helpt u kwaliteit en resultaat te verbeteren.
Ja ik wil meer informatie ontvangen!