Persoonlijk

In de spiegel kijken en met jezelf aan de slag gaan om zelfbewust en vanuit eigen kracht zelfgekozen doelen te realiseren. Dat is de inzet van onze coaching. Onze directe, prikkelende en stimulerende spiegel zal u verrassen en is soms ook minder prettig om in te kijken. U krijgt feedback over uw grondhouding, competenties en gedrag. Samen met de coach kijkt u naar blokkades en belemmerende overtuigingen, die vaak de dieper liggende oorzaken zijn van zaken die niet lopen zoals u wenst. Het vertrekpunt van elk coaching traject bent u dus zelf; met uw specifieke vragen en wensen. Samen met uw coach bepaalt u uw doelstellingen en de aandachtspunten tijdens de sessies. U leert het belang van zelfreflectie en dit te integreren in uw dagelijkse ritme. Al meteen na de eerste sessie krijgt u praktische handvatten aangereikt, waarmee u invulling kunt geven aan het realiseren van uw doelen. Direct resultaat, waardoor u nog meer gemotiveerd raakt om met uzelf aan de slag te gaan. Een belangrijk uitgangspunt in coaching is ons inziens dat de gecoachte zelf de verantwoordelijkheid neemt voor z’n leerproces. Wij ondersteunen dit proces.

Persoonlijke coaching is gericht op het verhogen van uw persoonlijke effectiviteit en het maken van keuzes die aansluiten bij wie u bent en waar uw kracht ligt. Tijdens de individuele sessies reflecteert u op uw loopbaan en gemaakte keuzes. Er wordt aandacht besteed aan uw kwaliteiten en uitdagingen, uw behoeften, dromen en karaktereigenschappen en de competenties die in aanleg aanwezig zijn of nog aandacht behoeven. Samen met de coach bepaalt u concrete doelen en stelt u de thema’s vast waarin tijdens de sessies aandacht wordt besteed. U krijgt concrete opdrachten die ertoe leiden dat u vanaf de start van het coaching traject aan de slag gaat met het doorvoeren van de gewenste veranderingen. Met behulp van onze coaches ziet u meteen resultaat.

Medewerkers begeleiden bij het loslaten van hun bestaande werk en coachen bij het ontdekken van nieuwe kansen en mogelijkheden. Dat is Perspectief Coaching.

Veranderingen in de samenleving en het effect daarvan op bedrijven maken dat er in toenemende mate behoefte is aan arbeidskrachten met andere kennis en capaciteiten dan waarover een deel van de vaste medewerkers beschikt. Medewerkers van wie bedrijven daarom afscheid willen nemen omdat zij niet langer passen bij het gewenste profiel, zien vooral het verlies van werk en inkomen en zijn daardoor niet of nauwelijks in staat om open te staan voor perspectieven. Met behulp van onze coaches leren zij omgaan met de lastige situatie en worden zij ondersteund in het maken van keuzes voor hun toekomst.

Business Coaching ondersteunt u bij het ontwikkelen van uw business. In de cyclus van een onderneming zijn er tal van momenten dat een nieuwe aanpak of methode het verschil moet gaan maken. Uw business coach kan u daarbij helpen. Alle denkbare aspecten kunnen tijdens de sessies aan de orde komen. Denk aan hulp bij het nemen van beslissingen, implementeren van een nieuwe strategie, kansen ontdekken in de markt, aansturen van het managementteam, een veranderingstraject effectief regisseren en het stroomlijnen van primaire processen. Business Coaching is vooral taakgericht en wordt ingezet op basis van concrete doelstellingen. Onze ervaren business coaches helpen u graag om uw rendement te verbeteren. Zij laten u in de praktijk ervaren hoe u het verschil kan maken.

Ja ik wil meer informatie ontvangen!