MennoMolendijk

/MennoMolendijk

About MennoMolendijk

Menno Molendijk is an expert in the field of Leadership and Change, connecting business with behaviour. He has extensive experience in advising members of the Boards and Management Teams on leadership and complex change programmes in various sectors. It is his mission to get people moving, mobilising energy and facilitating growth. His specialism lies in unlocking potential, empowering people and making the complexity and dynamics of (relations within) organisations accessible. Alongside psychological and sociological processes, he is attracted by the combination of the complexity and simplicity of life. The implementation of strategic projects in practice is his passion. For Menno, achievability and the impact on the client, management and employees are leading.

No Box- Leef je waarden in leiderschap

26 oktober, 2015|Books|

De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving vraagt andere manieren van werken, van leidinggeven en vooral ook van denken. IT, internet en modernde communicatietechniek bieden ongekende kansen, en tegelijk zien we dat gangbare patronen niet meer werken. Het oude hierarchische denken is passé. Deze tijd vraagt om nieuwe tools, nieuwe inzichten; een nieuw zijn om te kunnen bloeien. In NoBox, leef je waarden in leiderschap ga jijzelf antwoorden geven op de uitdagingen. Je gaat een gesprek aan met jezelf over de noodzaak tot bevrijding van de zelfverkozen ketenen. Waarom veranderen? Wat neem je mee van jezelf en wat niet? Wat is en wordt jouw rol in je team? Hoe wil jij in je bedrijf functioneren? We zijn toe aan een mentale innovatie. En daarbij zijn onze belangrijkste waarden onze leidraad.

Boven en onderstroom

31 juli, 2008|Change, Learn|

Om effectief leiderschap te vertonen is het noodzakelijk dat een ieder leert om meervoudig naar de werkelijkheid te kijken. Het is hiervoor gewenst om meer brillen tot je beschikking te hebben om naar die werkelijkheid te kijken. (‘Wie aan de waarheid twijfelt, doet de waarheid eer aan’- Plato). Je kunt hiervoor methodisch gebruik maken van het Bovenstroom- en Onderstroommodel.